Criteria Netherlands Self Storage Association/ Nederlandse Mini Opslag Vereniging

 

Criteria

De leden van de Nederlandse Mini-Opslag Vereniging / The Netherlands' Self-Storage Association voldoen aan minimaal 15 van de 17

onderstaande normen.

 

Veiligheid

1. Een compleet brandmeldinstallatiesysteem conform de NEN 2535 en de nadere door de betreffende gemeente geldende eisen;

2. Een verbod op het opslaan van onder andere alles wat bij de wet niet is toegestaan, ontvlambare en explosieve middelen, bederfelijke stoffen;

3. Een alarminstallatie minimaal klasse: Borg 2 met certificaat;

4. Een camerabeveiligingsinstallatie met een minimale opnamecapaciteit van 24 uur;

5. Een unitbouw zodanig dat alle goederen van de huurders uit het zicht zijn opgeslagen;

6. Elke opslagunit dient een eigen deur te hebben, dusdanig dat ook hier alle goederen van de huurder aan het zicht zijn onttrokken;

Kwaliteit

1. Het totale aantal opslagruimtes dient minimaal 100 stuks te bedragen;

2. De opslagunits dienen per dag 12 uur toegankelijk te zijn, voorzien van elektronische registratie;

3. Bemande vestigingen zijn minimaal 44 uur per week geopend;

4. Bij onbemande vestigingen dient er contact te kunnen worden gelegd, binnen de normale openingsuren, tussen de klant en de eigenaar / exploitant van de vestiging;

5. Alleen de huurder, dan wel een door de huurder schriftelijk gemachtigde partij, heeft een sleutel van de opslagunit. De verhuurder heeft geen sleutel van de verhuurde opslagunit;

6. Particulieren huren vrij van BTW;

7. Elke huurder dient een huurcontract te ondertekenen voorzien van huisregels en krijgt dit contract met bijbehorende regels ook mee;

8. Het totale gebouw dient een nette en degelijke uitstraling te hebben. Maximaal 20% van de te verhuren vierkante meters mag in nette opslagcontainers plaatsvinden;

9. Alle opslagunits dienen schoon, droog en deels verwarmd te zijn;

10. Er dient een minimale keuze te zijn tussen vijf verschillende maten van opslagunits;